งานติดตั้ง Temp & Humidity Room

บริษัท บีเค เอส บัสบาร์ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

งานติดตั้งระบบปรับอากาศ

บริษัท อิตาเลี่ยนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จํากัด มหาชน

งานระบบไฟฟ้าและปรับอากาศ

บริษัท ฟิตเวย์ จำกัด

งานติดตั้งระบบแสงสว่าง

บริษัท คอมพลีทฟาร์มา จำกัด

งานติดตั้งห้อง GMP สำหรับห้องเครื่องสำอาง

บริษัท รอยัลสยามกรุ๊ป จํากัด

งานกั้นผนังห้องและติดตั้งประตู Speed door

บริษัท นางาซากิ คิคิ (ประเทศไทย) จํากัด

งานติดตั้ง Chiller & E-Vap

บริษัท เอเวอรี่ เดนนิสสัน จำกัด

ติดตั้งระบบไฟฟ้า, ปรับอากาศ, Clean Room

บริษัท คอมพลีท-ฟาร์มา จํากัด

ติดตั้งระบบห้อง Clean Room

บริษัท โรงน้ําตาลพิมาย จํากัด

งานระบบสปริงเกอร์ (ระบบดับเพลิง)

บริษัท DCH AURIGA (ประเทศไทย) จำกัด

New Chiller 100HP

บริษัท แดรี่ไทย จำกัด

งานระบบท่อลม

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด

Return Duct

บริษัท เขาช่องอุตสาหกรรม จำกัด

Assembly Hall F2

POWERTECH ENGINE ASSEMBLY CO.,LTD.

CHANGE AHU

บริษัท เอ็น.โอ.เค อุตสาหกรรม จำกัด

Install Chiller

บริษัท วาเลโอ จำกัด

Main Power BK4

บริษัท เอเวอรี่ เดนนิสสัน (ประเทศไทย) จำกัด