ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015

(มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ)

 

CLEAN ROOM

บริการออกแบบติดตั้งห้องสะอาด

 

COLDROOM

บริการออกแบบติดตั้งระบบห้องเย็น

 
 

ELECTRICAL SYSTEM

บริการออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้า

 
 

AIR CONDITION & VENTILATION SYSTEM

บริการออกแบบ ติดตั้งระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ

 
 

HUMIDITY CONTROL ROOM

ห้องควบคุมความชื้น

 
 

SPRINKLER SYSTEM

ระบบดับเพลิง

1
1

บริษัท โค-แพค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

กลุ่มบริษัท โค-แพค ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2545 โดยเริ่มแรกมีเพียง บริษัท โค-แพค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และมีผู้บริหารงาน โดยทีมงานวิศวกรที่มากด้วยประสบการณ์ และ ความเชี่ยวชาญด้านระบบเครื่องปรับอากาศ และระบบไฟฟ้า ระบบห้องสะอาด และห้องเย็น

อ่านเพิ่มเติมดาวน์โหลด Company Profile

บริการของเรา

งานระบบห้องสะอาด
(CLEAN ROOM)

อ่านเพิ่มเติม

งานระบบห้องเย็น
(COLD ROOM SYSTEM)

อ่านเพิ่มเติม

งานระบบไฟฟ้า
(ELECTRICAL SYSTEM)

อ่านเพิ่มเติม

ออกแบบ ติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
(AIR CONDITION & VENTILATION SYSTEM)

อ่านเพิ่มเติม

งานติดตั้งห้องควบคุมความชื้น
(HUMIDITY CONTROL SYSTEM)

อ่านเพิ่มเติม

งานติดตั้งระบบดับเพลิง
(SPRINKLER SYSTEM)

อ่านเพิ่มเติม

ลูกค้าที่ไว้วางใจใช้บริการ